זכויות עובדי הוראה

שאלות ותשובות - זכויות המורים

ריכזנו  עבורכם את כל השאלות והתשובות השכיחות בנושא זכויות המורים.

שנת שבתון

לשנת שבתון זכאי לצאת עובד הוראה, אשר חסך בקרן ההשתלמות של המורים ( לא קרן מקוצרת ), במשך שש שנים לפחות.

המועד האחרון הוא 31 במארס, אולם עובד הרוצה לצאת לשנת שבתון, עדיף שיודיע על כך למעסיק מוקדם ככל האפשר.

הקרן אינה מבטיחה לחבר כי מעסיקו אמנם יאשר את יציאתו לשנת השבתון, והדבר תלוי במעסיק.

הצבירה בקרן לצורך הזכאות ליציאת לשנת השבתון היא 4.2% ו -8.4% חלק עובד ומעביד בהתאמה , וזאת מרכיבי השכר המוכרים לפנסיה. ( לעומת 2.5% ו- 7.5% בכלל המשק). 
לכן, טוב יעשה כל עובד, אם יוודא שהוא ומעסיקו מפרישים אחוזים אלו, אחרת לא יהיה זכאי לצאת לשנת השבתון.

שיעור המענק בשנת ההשתלמות נקבע בהתאם למס' שנות החיסכון בקרן, בין 6 שנים ( 66% ) ועד ל- 8 שנים ( 88% ) וזאת בכפוף להיקף המשרה הממוצעת של העובד בתקופה זו.

גובה מענק ההשתלמות נקבע בהתאם לתפקיד ולגמולים הפנסיוניים ששולמו לעובד ערב יציאתו לשנת השבתון, בתנאי כמובן ששולמו כספים לקרן על רכיבים אלו, ובכפוף לשיעור המענק.

שנת השבתון מעניקה ותק בהוראה, וזאת בתנאי שהעובד מילא את חובת הלימודים.
על מנת לקבל את הוותק, יש להציג למעסיק אישור מהקרן על סיום הקורסים שנלמדו בשנה זו.

בשנת השבתון קרן ההשתלמות מפרישה כספים לקרן הפנסיה, ולכן שנה זו מוכרת לצורך הוותק הפנסיוני.

שנת השבתון נחשבת למנהל ולסגן רק לצורך גמול ולא לגרירת זכויות ולכן אינה מצטרפת ל- 8 השנים המזכות בגרירת גמול ניהול משום שאין בה עבודת ניהול בפועל.

בותק בייעוץ מזכה רק עבודה בפועל.

הקרן משלמת בשנת השבתון מענק ולא משכורת, לכן הכספים המשולמים פטורים ממס.
יש לבדוק בעת החזרה משנת השבתון, האם ישנה זכאות להחזרי מס על תקופה זו ( שנת השבתון מתפרסת על שתי שנות מס ). לבדיקת הזכאות להחזר לחצו כאן.

גמול פיצול

כל כיתה נחשבת כאחת בלבד ואין זה משנה מס' המקצועות שהמורה מלמד בה, לכן אין המורה זכאי לגמול פיצול.

מורה המלמד רק חלק ממקצוע שפת אם ( בבת"ס יהודיים – לשון-ספרות-הבעה) מקבל גמול פיצול לפי מס' שעות ההוראה שלו בהשוואה למס' שעות ההוראה במקצוע כולו.

בכיתות א' – ד' רק כיתה שלמה במלואה תחשב ככיתה לצורך גמול הפיצול. לגבי מורים המלמדים קבוצות בכיתות ה' ומעלה, כל קבוצה נמנית ככיתה לצורך גמול הפיצול.

שעות גיל

מורה שהגיע לגיל 50 עד ל-31 בדצמבר זכאי לקבל את שעות הגיל כבר בספטמבר. במידה ויגיע לגיל 50 לאחר ה-31 בדצמבר, יקבל את שעות הגיל בשנה"ל הבאה.

במידה והמנהל או סגן המנהל מלמד ב- 2/3 מבסיס משרתו המלאה, הוא זכאי למלוא השעות, ואם לא, אזי הוא זכאי רק למחציתן.

עובד הוראה שחזר מגמלאות לעבודה בהוראה, זכאי אף הוא להנות מהסדר שעות גיל.

שאלות נוספות

גמלאי משרד החינוך אשר קיבלו את מענק היובל טרם פרישתם, ימשיכו לקבלו גם לאחר הפרישה. 

אחרי 25 שנות הוראה בישראל (ובכלל זה ותק בגין שירות חובה בצה"ל ), יש זכאות למענק יובל.

התשובה נחלקת ל-2. במידה ומדובר בפנסיה תקציבית, אזי התשובה חיובית. במידה והפנסיה היא צוברת, אזי התשובה שלילית.

המידה ואת מועסקת במשה"ח ,תקבלי את תוספת האם עד סוף שנת הלימודים. אחרת תקבלי את התוספת עד לסוף אותו חודש בו מלאו לילד 14.

כמה מילים על גמולים ייעוץ למורה

'גמולים – ייעוץ למורה' הוקמה ע"י טל וייס, בעל תואר בכלכלה עם התמחות במימון, בעל תעודת חשב שכר בכיר ובעל רשיון ממשרד האוצר בתחום הפנסיוני.

יצירת קשר

מוכנים לפרישה מהוראה?

אנחנו מתמחים בהתאמת חבילת פרישה יעודית לעובדי הוראה, מלאו את הפרטים למטה ואנו נדאג לתאם פגישה

קטעי וידאו מהרצאות וכנסים שלנו

מוכנים לפרישה מהוראה?

אנחנו מתמחים בהתאמת חבילת פרישה יעודית לעובדי הוראה, מלאו את הפרטים למטה ואנו נדאג לתאם פגישה