• חוות דעת מקצועיות
חוות דעת מקצועיות

זכויות השכר והפנסיה של עובדי ההוראה ,הינן זכויות ייחודיות אשר נדרש ידע רב על מנת להבינן ולפרשן נכון.

'גמולים – ייעוץ למורה' כמשרד שירות חיצוני, נותן חוות דעת מקצועית לציבור עורכי הדין העוסקים בדיני עבודה, גירושים ונזיקין, ובכך מאפשר את לייעל את הטיפול המשפטי הנדרש ולקצר את זמן הטיפול.

ניתן לקבל תחשיבים בתחומים הבאים :

1.      חישובי שכר.
2.      חישוב ערך זכויות סוציאליות .
2.      הפסד זכויות פנסיה וזכויות סוציאליות.
3.      אובדן הכנסה.
4.      אובדן הכנסה עתידי.

ניתן לצרף תחשיבים אלו כפירוט לסכום התביעה המוגשת לבית המשפט ו/או לצורכי בוררות וגישור. במידת הצורך יופיע כותב חוות הדעת כעד מומחה בבית המשפט.

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד