שנת שבתון

שאלות

1. מי זכאי לצאת לשנת שבתון ?

2. מהו המועד האחרון לבקשה ליציאה לשנת שבתון ?

3. האם מותר למעסיק לסרב ליציאתי לשנת השבתון ?

4. מהי הצבירה בקרן ?

5. לפי מה נקבע שיעור המענק בשנת השבתון ?

6. לפי מה נקבע גובה המענק הכספי ?

7. האם שנת השבתון מוכרת לוותק בהוראה ?

8. האם שנת השבתון מוכרת כשנה לוותק הפנסיוני ?

9. האם שנת השבתון נחשבת למנהל או סגן מנהל כשנת ותק בניהול ?

10. האם שנת השבתון מעניקה ותק בייעוץ ?

11. האם יש מס הכנסה בשנת השבתון ?

 

 

 

 


 

 

 

שאלה : מי זכאי לצאת לשנת שבתון?
תשובה : לשנת שבתון זכאי לצאת עובד הוראה, אשר חסך בקרן ההשתלמות של המורים ( לא קרן מקוצרת ), במשך שש שנים לפחות.
חזרה לשאלות

 

שאלה : מהו המועד האחרון לבקשה ליציאה לשנת שבתון ?
תשובה : המועד האחרון הוא 31 במארס, אולם עובד הרוצה לצאת לשנת שבתון, עדיף שיודיע על כך למעסיק מוקדם ככל האפשר.
חזרה לשאלות

 

שאלה : האם מותר למעסיק לסרב ליציאתי לשנת השבתון ?
תשובה : הקרן אינה מבטיחה לחבר כי מעסיקו אמנם יאשר את יציאתו לשנת השבתון, והדבר תלוי במעסיק.
חזרה לשאלות

 

שאלה : מהי הצבירה בקרן ?
תשובה : הצבירה בקרן לצורך הזכאות ליציאת לשנת השבתון היא 4.2% ו -8.4% חלק עובד ומעביד בהתאמה , וזאת מרכיבי השכר המוכרים לפנסיה. ( לעומת 2.5% ו- 7.5% בכלל המשק).
לכן, טוב יעשה כל עובד, אם יוודא שהוא ומעסיקו מפרישים אחוזים אלו, אחרת לא יהיה זכאי לצאת לשנת השבתון.
חזרה לשאלות

 

שאלה : לפי מה נקבע שיעור המענק בשנת השבתון ?
תשובה : שיעור המענק בשנת ההשתלמות נקבע בהתאם למס' שנות החיסכון בקרן, בין 6 שנים ( 66% ) ועד ל- 8 שנים ( 88% ) וזאת בכפוף להיקף המשרה הממוצעת של העובד בתקופה זו.
חזרה לשאלות

 

שאלה : לפי מה נקבע גובה המענק הכספי ?
תשובה : גובה מענק ההשתלמות נקבע בהתאם לתפקיד ולגמולים הפנסיוניים ששולמו לעובד ערב יציאתו לשנת השבתון, בתנאי כמובן ששולמו כספים לקרן על רכיבים אלו, ובכפוף לשיעור המענק.
חזרה לשאלות

 

שאלה : האם שנת השבתון מוכרת לוותק בהוראה ?
תשובה : שנת השבתון מעניקה ותק בהוראה, וזאת בתנאי שהעובד מילא את חובת הלימודים.
על מנת לקבל את הוותק, יש להציג למעסיק אישור מהקרן על סיום הקורסים שנלמדו בשנה זו.
חזרה לשאלות

 

שאלה : האם שנת השבתון מוכרת כשנה לוותק הפנסיוני ?
תשובה : בשנת השבתון קרן ההשתלמות מפרישה כספים לקרן הפנסיה, ולכן שנה זו מוכרת לצורך הוותק הפנסיוני.
חזרה לשאלות

 

שאלה : האם שנת השבתון נחשבת למנהל או סגן מנהל כשנת ותק בניהול ?
תשובה : שנת השבתון נחשבת למנהל ולסגן רק לצורך גמול ולא לגרירת זכויות ולכן אינה מצטרפת ל- 8 השנים המזכות בגרירת גמול ניהול משום שאין בה עבודת ניהול בפועל.
חזרה לשאלות

 

שאלה : האם שנת השבתון מעניקה ותק בייעוץ ?
תשובה : בותק בייעוץ מזכה רק עבודה בפועל.
חזרה לשאלות

 

שאלה : האם יש מס הכנסה בשנת השבתון ?
תשובה : הקרן משלמת בשנת השבתון מענק ולא משכורת, לכן הכספים המשולמים פטורים ממס.
יש לבדוק בעת החזרה משנת השבתון, האם ישנה זכאות להחזרי מס על תקופה זו ( שנת השבתון מתפרסת על שתי שנות מס ). לבדיקת הזכאות להחזר לחצו כאן.
חזרה לשאלות

 

לפרטים ושאלות נוספות, צרו קשר בטלפון : 03-6133421 או לחצו כאן

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד